Oferta biura rachunkowego w Koninie

Biuro Rachunkowe PROTAX świadczy kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta.

 

Usługi księgowe:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
– podatkowa książka przychodów i rozchodów,
– ewidencje ryczałtu
– rozliczenia VAT gospodarstw rolnych,
– rejestry zakupu i sprzedaży VAT
– Ewidencja Środków Trwałych i Wyposażenia
– niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów (PIT, CIT, VAT, VAT-UE) drogą elektroniczną,
– Sporządzanie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego ( JPK ) do Ministerstwa Finansów

 

ZUS i PŁACE:

– sporządzanie i naliczanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami z uwzględnieniem danych dostarczonych przez klienta,
– sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS łącznie z ich wysyłką w formie elektronicznej
– sporządzanie deklaracji PIT – 11 dla pracowników
– prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników

 

Inne usługi (także we współpracy z innymi firmami):

– prowadzenie spraw kadrowych
– sporządzamy wnioski VAT-REF – zwrot podatku VAT naliczonego z zagranicy
– sporządzanie i przesyłanie do PFRON miesięcznych deklaracji
– wypełnianie sprawozdań GUS
– szkolenia BHP i POPŻ
– biznesplany i dotacje, kredyty i usługi doradcze
– pozostałe usługi w zależności od wymagań klientów
– reprezentacji interesów podatników przed US i ZUS także w trakcie kontroli
– sporządzenie rozliczeń rocznych z dochodów osiągniętych w kraju i za granicą
– sporządzenie rozliczeń prywatnego wynajmu lokali

 

Wszystkie dokumenty i deklaracje do ZUS i US wysyłamy droga elektroniczną z certyfikowanym podpisem elektronicznym.